Pågående arbete

Just nu arbetar vi med att hitta lämpliga samarbetspartners som bedriver läger och föreningsverksamhet. Vi genomför just nu besök på flera håll i landet.