Styrelsen informerar

Nanne Network befinner sig i en expansiv fas. För att kunna driva alla frågor har nu styrelsen påbörjat ett arbete med att utöka antalet styrelsemedlemmar. Målet är att styrelsen under 2018 ska bestå av 8-9 medlemmar.