Två nya styrelseledamöter föreslås bli invalda i Nanne Network under 2019

Vid Nanne Networks årsstämma den 15 maj 2018  föreslogs att Maria Wells och Alexandra Charles ska väljas in i styrelsen under 2019. Övriga ledamöter samt styrelsens ordförande återvaldes. 

Styrelsen i Nanne Network består därmed av Nanne Grönvall (Ordförande), Eddie Johansson(Ledamot), Charlie Grönvall (Ledamot)

Under 2019 kommer Nanne Network att gå in i en expansiv fas vilket innebär att vi behöver bredda styrelsen och vår gemensamma erfarenhet för att kunna ta stiftelsen till nästa nivå. I Maria och Alexandra ser vi möjligheten att bilda ett starkt team i en framtida styrelse och vid årstämman 2019 väntas de båda väljas in. 

Alexandra Charles är ordförande i 1,6 miljonersklubben och 2,6 miljonersklubben som verkar för att sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor, införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning. Alexandra är även aktiv i stadsbrudskåren. 

Maria Wells är en driven person som har en lång erfarenhet som sångerska, skådespelerska och författare samt att driva organisationer och företag framåt.