nannenetworklogga800

Två nya styrelseledamöter invalda i Nanne Network

Vid Nanne Networks årsstämma den 15 maj 2018  valdes Maria Wells och Alexandra Charles till nya styrelseledamöter. Övriga ledamöter samt styrelsens ordförande återvaldes. 

Styrelsen i Nanne Network består därmed av Nanne Grönvall (Ordförande), Eddie Johansson(Ledamot), Charlie Grönvall (Ledamot), Alexandra Charles (Ledamot) och Maria Wells (Ledamot) 

Alexandra Charles är ordförande i 1,6 miljonersklubben och 2,6 miljonersklubben som verkar för att sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor, införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning. Alexandra är även aktiv i stadsbrudskåren.

Maria Wells har en lång erfarenhet som sångerska, skådespelerska och författare.