Gåva till Tilia

Inför stundande Jul och Nyårsperiod ökar behovet för våra unga att ha någon att prata med. Denna tid brukar normalt sett vara extra tuff ett vanligt år och med rådande omständigheter med en pågående pandemi planerar Tilia att finnas till extra under denna tid i form av chattstöd kvällstid, mailstöd dygnet runt och öppna träffar för de barn och ungdomar som behöver någon att prata med.

Nanne Network vill främja och hjälpa till att skapa förutsättningar för Tilia att finnas till så mycket som möjligt under denna period. Därför väljer vi att ge Tilia en gåva på 10.000 SEK för  deras fantastiska arbete som görs dagligen och som bidrar till att fler unga har någonstans att vända sig när de inte mår bra. 

Här kan ni läsa mer om Tilias verksamet