nannenetworklogga800

Två nya styrelsemedlemmar föreslås

2016

Just nu arbetar vi med att hitta lämpliga samarbetspartners som bedriver läger och föreningsverksamhet. Vi genomför just nu besök på flera håll i landet.

Läs hela inlägget »

I oktober 2016 kommer nya aktiviteter för Nanne Network att starta, i samarbete med olika ideella stiftelser och organisationer.

Läs hela inlägget »