nannenetworklogga800

Två nya styrelsemedlemmar föreslås

2016 > 07

Just nu arbetar vi med att hitta lämpliga samarbetspartners som bedriver läger och föreningsverksamhet. Vi genomför just nu besök på flera håll i landet.

Läs hela inlägget »