Nanne Network Namn mitten


Stiftelsen Nanne Network arbetar utifrån FN:s konvention om Barnets rättigheter vilket innebär att vi alltid utgår från barnets perspektiv.

NANNE NETWORK

Stiftelsen Nanne Network grundades 2013 av Nanne Grönvall i syfte att förmedla vikten av respekt och förståelse för varandra samt hjälpa socialt utsatta barn och ungdomar. 

KONTAKTA OSS

Nanne Network
Svärdsvägen 21
182 33 Danderyd
kontakt@nannenetwork.se


Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här