nannenetworklogga800

Om oss

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation  och vi, precis som de flesta andra hjälporganisationer, är beroende av frivilliga ekonomiska donationer.

Stiftelsen grundades 2013 av Nanne Grönvall som idag är styrelseordförande. 

Vårat mål

Målet med Nanne Network är att förmedla vikten av respekt och förståelse för varandra, att försöka minimera skuld och skam och att lära oss att våga prata om det som tynger oss i livet och att kunna ge hjälp som innebär en positiv förändring för barnen och ungdomarna.

Vi arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, som är ett viktigt riktmärke för oss och vi utgår alltid från barnets perspektiv.

Ideellt arbete

Allt arbete i stiftelsen är ideellt. 

Jag har själv valt att genomföra flera spelningar 100% ideellt mot att arrangörer samlar in eller skänker pengar direkt till stiftelsen, istället för att jag tar ut gage.

Genom det, har vi fått in över 300.000 SEK direkt till stiftelsen, som vi nu har som startkapital.

Jag kommer att fortsätta att göra många ideella jobb till förmån för Nanne Network, i syfte att samla in pengar till stiftelsen.