nannenetworklogga800

STYRELSE

Nanne Grönvall
Ordförande

Charlie Grönvall
Ledamot
Eddie Johansson
Ledamot

Alexandra Charles
Ledamot

Maria Wells
Ledamot

Nanne Networks styrelseordförande och ledamöter tar inte ut några arvoden för sina uppdrag. Stiftelsens intäkter ska omsättas i läger, events, workshops och gåvor till andra organisationer.