nannenetworklogga800

STYRELSE

Nanne Grönvall
Ordförande

Eddie Sars
Ledamot

Charlie Grönvall
Ledamot

Nanne Networks styrelseordförande och ledamöter tar inte ut några arvoden för sina uppdrag. Stiftelsens intäkter ska omsättas i läger, events, workshops samt gåvor till andra organisationer.

NANNE NETWORK

Stiftelsen Nanne Network grundades 2013 av Nanne Grönvall i syfte att förmedla vikten av respekt och förståelse för varandra samt hjälpa socialt utsatta barn och ungdomar. 

KONTAKTA OSS

Nanne Network
Svärdsvägen 21
182 33 Danderyd
kontakt@nannenetwork.se