nannenetworklogga800

STYRELSE

Nanne Grönvall
Ordförande

Eddie Sars
Ledamot
Charlie Grönvall
Ledamot

Nanne Networks styrelseordförande och ledamöter tar inte ut några arvoden för sina uppdrag. Stiftelsens intäkter ska omsättas i läger, events, workshops och gåvor till andra organisationer.