Länkar till viktiga organisationer

Nedan har vi samlat de organisationer som vi på Nanne Network tycker är viktiga att lyfta fram och som har en koppling till det arbetet som Nanne Network bedriver. Samtliga är religiöst och partipolitiskt obundna i enlighet med Nanne Networks policy.

KRIS - Kriminellas Revansch I Samhället

Rädda barnen

JÄMO - Jämställdhetsombudsmannen

Kvinnofridsportalen

BOJ - Brottsofferjourernas Riksförbund

ROKS 

Våldskildringsrådet

SKR - Sveriges Kvinnojourers Riksförbund

RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Friends

BRÅ - Brottsförebyggande Rådet

Brottsoffermyndigheten

Fryshuset

NANNE NETWORK

Stiftelsen Nanne Network grundades 2013 av Nanne Grönvall i syfte att förmedla vikten av respekt och förståelse för varandra samt hjälpa socialt utsatta barn och ungdomar. 

KONTAKTA OSS

Nanne Network
Svärdsvägen 21
182 33 Danderyd
kontakt@nannenetwork.se

BG: 338-9160
Swish: 123 473 4331

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här