SAMARBETEN

Barn Till ensamma mammor

Nanne Network samarbetar med verksamheten Barn till ensamma mammor som är en del av Stiftelsen Fryshuset. Barn till Ensamma Mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under ekonomisk och/eller social utsatthet. Organisationen arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på barnens och mammornas vardagssituation. 
 
Verksamhetens vision: ”Alla barn har rätt till delaktighet, skratt, upplevelser och att bli sedda”

              2nd Chance

Nanne Network samarbetar med 2nd Chance som verkar för att bryta all typ av utanförskap och underlätta för människor med kriminell bakgrund att skapa sig ett hederligt liv med varaktigt arbete. Ett holistiskt synsätt, en gedigen kartläggning med behovsanalys ligger till grund för vår unika lösning och tillhörande konkreta verktyg. 

Verksamhetens vision: "Alla människor har rätt till en andra chans"

Nanne Network samarbetar med Kappex i form av att Kappex skapat nuvarnade logotype och är förstahandsval när det kommer till tryck och profilprodukter för våra framtida aktiviteter inom Nanne Network

NANNE NETWORK

Stiftelsen Nanne Network grundades 2013 av Nanne Grönvall i syfte att förmedla vikten av respekt och förståelse för varandra samt hjälpa socialt utsatta barn och ungdomar. 

KONTAKTA OSS

Nanne Network
Svärdsvägen 21
182 33 Danderyd
kontakt@nannenetwork.se

BG: 338-9160
Swish: 123 473 4331​​​​​​​

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här