FÖREDRAG

LÄGER

AKTIVITETER

WORKSHOPS

Nanne Network kommer att besöka skolor, föreningar och organisationer runt om i landet för att föreläsa om mobbing och utsatthet. Genom föreläsningar når vi en bred målgrupp och kan samla många personer i ett och samma forum för diskussion.

Syftet med föreläsningarna är att göra både personal men även ungdomarna själva mer medvetna om  psykiska ohälsa. Hur vi gemensammt med små medel kan upptäcka barn och ungdomar som befinner sig i utanförskap och därmed förebygga mobbing och kränkningar.  

Genom lägren vill vi att barn och ungdomar ska få möjlighet att träffa andra jämnåriga i liknande situationer som de själva. På dessa läger får de möjlighet att prata om sin situation och dessutom hitta vänner som de efter lägren kan fortsätta att hitta styrka och kraft tillsammans med.


Syftet med lägren är att stärka barn och ungdomars självförtroende samt att ge dem verktygen för att själva kunna förändra sina situationer. 

Aktivitetsdagarn syftar till att på olika delar i landet samla ungdomar som har det tuft i sin vardag. Aktiviteterna kommer att genomföras med våra olika samarbetspartners och kan t.ex bestå av besök på äventyrsbad, övernattning på en djurpark eller en heldag på ett tivoli.

Syftet är att flytta fokuset under en dag så att ungdomarna får känna gläde i allt det mörka. 

Syftet med workshops är att gemensamt ta fram material som sedan kan använda för att belysa problematiken som dessa ungdomar går igenom. Vi kan med materialet även gå ut brett till skolor och föreningar för att informera och förbättra kunskapen kring ämnet. 

Målet med Nanne Networks workshops är att vid olika tillfällen träffas och ha teman kring ett ämne. Vi vill hjälpa barn och ungdomar att gemensamt ta fram idéer och material som hjälper dem att belysa vad de går igenom. 

NANNE NETWORK

Stiftelsen Nanne Network grundades 2013 av Nanne Grönvall i syfte att förmedla vikten av respekt och förståelse för varandra samt hjälpa socialt utsatta barn och ungdomar. 

KONTAKTA OSS

Nanne Network
Svärdsvägen 21
182 33 Danderyd
kontakt@nannenetwork.se

BG: 338-9160
Swish: 123 473 4331​​​​​​​
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här