nannenetworklogga800

Projekt Praktik

Nanne Network kommer under 2018 påbörja ett arbete med syfte att ge barn och ungdomar i utsatthet en möjlighet till praktik i arbetslivet.

Bakgrunden till projektet är att vi vill ge de barn och ungdomar som av olika anledningar inte orkat med skolan eller hoppat av  en möjlighet till praktik för att visa på att det går att komma ut i arbetslivet även om förutsättningarna inte är optimala.